4 / 7
List Prymasa do o. Jakuba Półchłopka

© fot. Archiwum klasztoru franciszkanów w Sanoku