5 / 7
Wpis Kardynała w Księdze Kultu Matki Bożej Pocieszenia

© fot. Archiwum klasztoru franciszkanów w Sanoku