3 / 11
Słowo w ramce
Być może masz takie Słowo z Pisma Świętego, które jest ci szczególnie bliskie. Może jest ono dla ciebie wskazówką albo daje pokrzepienie serca. Warto je wyeksponować, na przykład wkładając w ramkę, i postawić w miejscu, które pozwoli ci na wracanie do niego częściej.
+

© Priscilla Du Preez | Unsplash