7 / 8
Kościół katolicki w 2010 roku był największym (pozarządowym) dostawcą usług medycznych na świecie. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia szacowała, że Kościół jest w posiadaniu 26% wszystkich obiektów medycznych.
+

© Marcin Mazur / catholicnews.org.uk