1 / 8
Twórca scjentologii, L. Ron Hubbard, twierdził, że katolicyzm został wymyślony przez Xenu – pozaziemskiego dyktatora galaktycznej konfederacji 👽 Nie rozwijając zbytecznie tej ko(s)micznej historii, trzeba dopowiedzieć, że ów Xenu miał zasadniczo wpoić ludziom pojęcia takie jak Bóg czy diabeł (czyli de facto stworzyć wszystkie religie), poświęcając jednak szczególną uwagę katolicyzmowi.
+