3 / 8
Papież nie musi być kardynałem. A zasadniczo, to nawet nie musi być księdzem. Teoretycznie nawet każdy dorosły, ochrzczony mężczyzna (członek Kościoła Rzymskokatolickiego lub Katolickich Kościołów Wschodnich) może zostać wybrany papieżem! Z tym, że i tak po wyborze musi zostać wyświęcony na księdza i biskupa. Taka szansa pojawia się w momencie abdykacji papieża, który, czysto teoretycznie, może zwolnić kandydata z obowiązku bycia co najmniej diakonem. W historii Kościoła ostatnim papieżem, który nie był księdzem, był Leon X, który w momencie wyboru nosił tytuł kardynała diakona.
+

© giulio napolitano / Shutterstock.com