1 / 8
Św. Wawrzyniec podczas swojej męczeńskiej śmierci, gdy był przypiekany na rozżarzonym ruszcie, miał powiedzieć do jednego ze swoich oprawców: „Każ mnie teraz na drugi bok obrócić, bo ta część już się dostatecznie upiekła”.
+