3 / 8
Papież Paweł III w opublikowanej w 1537 roku encyklice Sublimis Deus” orzekł jednoznacznie, że Indianie są racjonalnymi stworzeniami, które posiadają dusze. Dziś może wydawać się to zaskakujące, lecz tuż po odkryciu nowych kontynentów zaczęto zastanawiać się, czy są oni w takim samym stopniu ludźmi, jak chociażby Europejczycy. Papież potępił też niewolnictwo (w najcięższym tego słowa znaczeniu) stwierdzając, że każdy znany człowiek, jak i również ten, którego dopiero w przyszłości zostanie odkryty, ma prawo do wolności i własności.
+

© Wikipedia PD US