5 / 8
W Polsce najpopularniejsze nazwiska pochodzą od nazw konkretnych zawodów, np. Kowalski od kowala, Młynarski od młynarza itd. Natomiast w Rumunii najpopularniejsze nazwisko, Popescu, pochodzi od zawodu… księdza! Jak łatwo się domyślić (rum. „popă” oznacza ni mniej, ni więcej „ksiądz”), chodzi o księży prawosławnych, którzy mogą zakładać rodziny.
+

© SPBPA CC