2 / 4
Stalowymi płytami zaznaczono zarys jam grobowych ze szczątkami oficerów.
+

© Krzysztof Stępkowski