3 / 4
Katyń - tabliczki epitafijne z nazwiskami ofiar okalają teren cmentarza.
+

© Krzysztof Stępkowski