4 / 4
Rodziny katyńskie przy tabliczkach z nazwiskami bliskich.
+