10 / 12
„Nad brzegiem morza”, Anna Bilińska-Bohdanowicz
14 500 klocków, autorzy: koordynator Dominik Skarbek-Kruszewski, Paweł Kwil, Jakub Maciejec, Jan Woźnica
+

© Pawel Wodzynski/East News