10 / 12
Grekokatolicka katedra św. Klemensa
Katedra św. Klemensa w kompleksie Klementinum należy do Greckokatolickiego Egzarchatu Apostolskiego. Ten pierwotnie rzymskokatolicki kościół jest jednym z najwybitniejszych zabytków późnego baroku w Pradze. Wcześniej stał w tym miejscu niewielki kościół dominikanów z XIII w. Nową, barokową świątynię postawili w latach 1711-1715 jezuici. W 1931 r. została ona przeznaczona na potrzeby wiernych grekokatolików.
+

© Jerzy Strzelecki - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0