11 / 12
Wieża astronomiczna w kompleksie Klementinum
W wieży Klementinum w latach 1751–52 z inicjatywy matematyka, fizyka i astronoma Josepha Steplinga powstało obserwatorium astronomiczne. Zajmowało się ono również meteorologią.
+

© Josef Zima | Shutterstock