5 / 12
Główna czytelnia czeskiej Biblioteki Narodowej
Dawny refektarz jezuickiego kolegium służy dziś jako czytelnia Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej.
+

© Anton Fedorenko - praca własna | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0