7 / 12
Wejście do kompleksu Klementinum od strony wschodniej
Jezuitów sprowadził do Pragi w 1556 roku cesarz Ferdynand I Habsburg. Oddał na ich użytek zabudowania byłego klasztoru dominikańskiego św. Klemensa. Miejsce to stało się centrum jezuitów w Czechach, a zarazem centrum polityki kontrreformacyjnej cesarzy z dynastii Habsburgów.
+

© Borisb17 | Shutterstock