10 / 12
Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek na Siwcówce w Stryszawie.

© Fot. Lotek70 - Praca własna, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16249735