2 / 12
Pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego przed katedra - w głębi budynek Muzeum Diecezjalnego, Włocławek.

© Krzysztof Chojnacki/East News