3 / 12
Zakład wychowawczo-opiekuńczy dla ociemniałych dzieci im. Róży Czackiej w Laskach k/Warszawy.

© Krzysztof Chojnacki/East News