6 / 12
Sanktuarium Maryjne w Rywałdzie – barokowy kościół i klasztor oo. kapucynów.

© Fot. Czonek - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16392472