8 / 12
Cela Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Śląskim.

© Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska - https://www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakow/29992789128/, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72917752