2 / 8
Kościół św. Stanisława Kostki, Winona, Minnesota
Miasteczko Winona nad brzegiem Missisipi zawdzięcza nazwę imieniu legendarnej indiańskiej księżniczki. Przez lata słynęło z przemysłu stoczniowego i rybołówstwa. Ważne miejsce w historii tej miejscowości stanowi działający do dzisiaj kościół polski. Zaprojektowano go na przełomie XIX i XX w. na wzór świątyni Notre Dame w Chicago.
+

© Denise Gerdes | Shutterstock