4 / 8
Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Detroit, Michigan
Kolejny kościół w Detroit, w drugim po Chicago, największym skupisku ludności polskiej. Został wzniesiony w czasach świetności miasta – ośrodka przemysłu motoryzacyjnego. Zbudowano wtedy także inne obiekty – Dom Polski i Teatr Fredro. Kiedy Detroit zaczęło tracić na znaczeniu, a ludność opuszczała miasto, świątynia podupadła. W 1989 r. przestała pełnić funkcję sakralną. Najpierw budynek został przekazany szkole muzycznej, a później pozbawiony właściciela. Obecnie został wystawiony na sprzedaż. Niszczeje, czekając na odbudowę i rewitalizację.
+

© fot. Norbert Piwowarczyk