6 / 8
Kościół św. Floriana, Hamtramck, Michigan
Hamtramck, niedaleko Detroit, słynęło z produkcji samochodów Dodge’a. W czasach świetności Polacy stanowili tu 90 proc. mieszkańców. W 1908 r. zbudowali kościół św. Floriana – najpierw mały, a następnie większą świątynię w stylu gotyckim.
+

© Jim West/agefotostock/East News