8 / 8
*Źródło: „Parafie i kościoły polskie w Michigan, Massachusetts i Minnesocie”, A. Czyż, B. Gutowski, P. Sieradzki; autorem zdjęć do albumu jest Norbert Piwowarczyk; wydawcą: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika; o ile nie zaznaczono inaczej, fotografie pochodzą z cytowanej publikacji.
+