1 / 12
Landini, klasyk gatunku
Zacznijmy od Andrei Landiniego (1847-1935), absolutnego klasyka gatunku pt. „sekretne życie duchowieństwa XIX wieku”. Portretowani przez niego biskupi byli amatorami uczt, rozrywek i odpoczynku przy domowych pupilach:
+

© Wikipedia | Domena publiczna