3 / 12
Inny nie gardził również dobrymi trunkami w towarzystwie doradców. Obraz Doradca:

© Domena publiczna