1 / 7
Kaplica św. Mikołaja, Awinion, Francja
Zbudowana w XII w. na Pont Saint-Bénézet w Awinionie, francuskim mieście, które w XIV w. służyło za tymczasową siedzibę Stolicy Apostolskiej. Kaplica św. Mikołaja stanowi symbol jednoczącej mocy chrześcijaństwa. Usytuowana na moście pomiędzy Państwem Kościelnym a Królestwem Francji, służyła zarówno obywatelom jednego, jak i drugiego terytorium.
+

© fotolisi | Shutterstock