2 / 7
Kaplica św. Mikołaja, Awinion, Francja
Dziś most, na którym stoi kaplica św. Mikołaja, wraz z dawnym pałacem papieskim i katedrą Notre-Dame des Doms, jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
+

© GLF Media | Shutterstock