2 / 8
Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta przy placu Teatralnym w Warszawie
To świątynia, w której gromadzą się przedstawiciele zawodów artystycznych. Wcześniej mieścił się tu kościół jezuicki, a w czasie Powstania Warszawskiego – szpital powstańczy. Po wojnie na miejscu dawnej świątyni stanął blok mieszkalny, a nowy kościół wzniesiono niecałe ćwierć wieku temu. W 1999 roku poświęcił go papież Jan Paweł II.
+