4 / 8
Kościół św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie
Kościół, zwany „perłą baroku”, został wzniesiony po 1650 roku. Wnętrze zostało zaprojektowane przez jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy tamtej doby – Giovanniego Berniniego. Nad ołtarzem głównym wisi obraz ukrzyżowanego św. Andrzeja, pochodzący z 1668 roku. W przylegającym do kościoła klasztorze znajduje się cela św. Stanisława Kostki.
+