11 / 12
Kościół Saint-Pierre-le-Jeune, Strasburg (Bas-Rhin)
Mieszkający przy Place Broglie w Strasburgu Charles de Foucauld przyjął chrzest w kolegiacie Saint-Pierre-le-Jeune (obecnie protestanckiej) 4 listopada 1858 r., w święto Świętego Karola, w kaplicy Trójcy Świętej, dwa tygodnie po narodzinach. W kościele wspólnie modlili się katolicy i protestanci. Dwie części, nawa przeznaczona dla protestantów i chór dla katolików – były oddzielone parawanem. Baptysterium, w którym ochrzczono Karola de Foucauld, znajduje się dziś w Stutzheim-Offenheim, ok. dziesięciu kilometrów od Strasburga.
+

© PhotoFires | Shutterstock; Antoine Lorgnier | AFP; grafika: Aleteia