5 / 12
Kapliczka św. Wojciecha na Sikorówce, Ołpiny

© fot. ks. Marcin Gądek / Kościoły z nieba | Facebook