3 / 12
Kapliczka na Podlesiu Szerzyńskim

© fot. ks. Marcin Gądek / Kościoły z nieba | Facebook