4 / 12
Cerkiew św. Michała Archanioła w Trześciance

© fot. ks. Marcin Gądek / Kościoły z nieba | Facebook