5 / 12
Zabytkowy kościół pw. św. św. Filipa i Jakuba Młodszego w Sękowej, nad rzeką Sękówka

© fot. ks. Marcin Gądek / Kościoły z nieba | Facebook