7 / 12
Dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie kościół pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku

© fot. ks. Marcin Gądek / Kościoły z nieba | Facebook