2 / 6
Bazylika św. Franciszka z Asyżu i kościół św. Andrzeja – bł. Salomea Piastówna
Gdy Salomea owdowiała w wieku 30 lat, po śmierci małżonka, króla halickiego Kolomana, wstąpiła do klarysek w Sandomierzu. Większość życia zakonnego spędziła w położonym nieopodal Zawichoście, gdzie jej brat Bolesław Wstydliwy ufundował klasztor żeński. W kaplicy spoczywają doczesne szczątki Salomei, znajduje się tam też rzeźba nagrobna błogosławionej dłuta Stanisława Wójcika. W niszy nad nią została umieszczona trumienka ze szczątkami Bolesława Wstydliwego. Niemal naprzeciwko bazyliki, w kościele św. Andrzeja przy ulicy Grodzkiej także znajdziemy relikwie błogosławionej. W chórze zakonnym znajduje się niewielki ołtarzyk z relikwiami, udostępniany przez gospodynie kościoła – siostry klaryski, na życzenie odwiedzających. W świątyni przechowywane są także włosienica i różaniec Salomei.
+

© Sanga Park | Shutterstock