10 / 11
Klasztor w Czernej – św. Rafał Kalinowski
Wracając do Małopolski trafiamy do klasztoru karmelitów bosych w Czernej koło Krzeszowic, malowniczo położonego na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Doliny Czernki. Sam klasztor, jako oaza wyciszenia i spokoju, jest miejscem bezwzględnie wartym do odwiedzenia. Niemniej, goszcząc w jego progach, można oddać cześć św. Rafałowi Kalinowskiemu – niezwykle barwnej postaci Kościoła w Polsce w XIX wieku.
+

© Cancre/Wikipedia | CC BY-SA 3.0