2 / 11
Gniezno – bł. Jolanta
Księżna-zakonnica przebywała głównie w klasztorach w Starym Sączu, Śremie i Gnieźnie. Pomimo arystokratycznego pochodzenia i faktu, że klasztory w Wielkopolsce były jej fundacjami, żyła skromnie, wybierając małą celę. Prowadziła głębokie życie modlitwy, rozważając mękę Pańską, a pod koniec życia dostąpiła szeregu mistycznych objawień. Tuż po śmierci jej grób, znajdujący się pod posadzką kościoła, stał się miejscem licznych pielgrzymek i cudów uzdrowień. W wiekach późniejszych obok grobu zbudowano kaplicę z ołtarzem. Obecnie relikwie Jolanty znajdują się w nawie bocznej kościoła, która dawniej pełniła rolę oratorium przebywających tam sióstr klarysek. Na relikwie składają się: czaszka i kilkadziesiąt części kości, szkaplerz Jolanty, części jej płaszcza zakonnego i zachowane fragmenty pierwszej dębowej trumny. Umieszczono je w złoconym relikwiarzu w kształcie świątyni, postawionej na czterech małych kolumnach marmurowych.
+

© Romuald Wróblewski/Wikipedia | CC BY-SA 3.0