4 / 11
Kalisz – relikwie założycielek zgromadzeń żeńskich
założycielka powstałego na ziemiach polskich w XIX wieku zgromadzenia nazaretanek, które dość szybko stało się popularne na całym świecie, prowadząc pracę edukacyjno-wychowawczą z młodzieżą.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA