5 / 11
Kalisz – relikwie założycielek zgromadzeń żeńskich
Kolejne relikwie, przy których możemy poświęcić czas na modlitwę, należą do błogosławionych 11 męczennic z Nowogródka, które należały do zgromadzenia założonego przez Franciszkę Siedliską. Padły one ofiarą mordu hitlerowskiego, rozstrzelane latem 1943 roku. Wcześniej pragnęły oddać życie za 120 aresztowanych przez Niemców więźniów. Beatyfikował je Jan Paweł II w 2000 roku w Rzymie. W sanktuarium znajdziemy także relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II.
+

© Kamil Szumotalski/ALETEIA