6 / 11
Stary Sącz – św. Kinga
Relikwie św. Kingi, rodzonej siostry bł. Jolanty – znajdują się w wielu miejscach w Polsce. Ale dość charakterystycznym i ciekawym do odwiedzenia miejscem jest ufundowany przez nią klasztor klarysek w Starym Sączu, w którym święta zmarła i została pierwotnie pochowana. W przylegającej do kościoła kaplicy Pani Ziemi Sądeckiej, jak często nazywa się Kingę w Polsce Południowej, znajdziemy dzisiaj trumienkę z jej relikwiami, umieszczoną za złoconą kratą w specjalnym ołtarzu w kolorze jasnoróżowym.
+

© Jan Matejko/Wikipedia