7 / 11
Stary Sącz – św. Kinga
W czasie zaborów władze austriackie przejściowo próbowały przejąć relikwie, dokonując ich rozdzielenia (wywieziono m.in. głowę i rękę świętej oraz całą trumienkę), ale później władze cesarskie w Wiedniu zadecydowały o ich powrocie do Starego Sącza. W kaplicy sprawowane są w dni powszednie i niedziele msze święte, a w każdy poniedziałek odmawiana jest nowenna do świętej.
+

© Ffolas/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl