8 / 11
Trzebnica – św. Jadwiga Śląska
Z Małopolski i ziemi sądeckiej wyruszamy na chwilę na Dolny Śląsk. W Trzebnicy, w dużej bazylice i sanktuarium św. Jadwigi, znajdziemy jej grób. Jadwiga pochodziła z Bawarii, wyszła za mąż za księcia Henryka Brodatego. Księżna żyjąca na przełomie XII i XIII wieku słynęła z działalności dobroczynnej (zakładała pierwsze na ziemiach polskich szpitale) oraz niezwykłej skromności i pokory. Jej żywoty podkreślają, że najczęściej chodziła w stroju przypominającym mniszy habit i nie występowała publicznie w bogatych szatach.
+

© Adrian Tync/Wikipedia | CC BY 3.0