9 / 11
Trzebnica – św. Jadwiga Śląska
Jadwiga i Henryk byli bardzo pobożnym małżeństwem, regularnie modlącym się wspólnie oraz fundującym nowe kościoły i klasztory. W 2020 roku – przy okazji pierwszej od wieków renowacji sarkofagu Jadwigi, liczącego blisko 340 lat – doszło do sensacyjnego odkrycia. Wewnątrz znaleziono stalową trumienkę – relikwiarz zawierający najprawdopodobniej szczątki świętej.
+

© Aw58/Wikipedia | CC BY-SA 4.0