4 / 12
Fundamenty starego ołtarza

© fot. Łukasz Witkiewicz