10 / 12
Francja (22 listopada 1940 roku, 28 marca 1943 roku)
We Francji, nazywanej "najstarszą córką Kościoła", kult maryjny jest bardzo żywy. Głęboka nabożność maryjna cechowała już francuskich królów. Jeszcze przed narodzinami przyszłego Ludwika XIV, Ludwik XIII 10 lutego 1638 roku ogłosił oficjalny Edykt, uroczyście poświęcający "jego osobę, kraj, koronę i poddanych" Dziewicy Maryi. Przedłużając tę konsekrację 2 marca 1022 roku, papież Pius XI oficjalnie ogłosił Matkę Bożę Wniebowziętą główną patronką Francji, a świętą Joannę d'Arc – drugą patronką.
+

© Renata Sedmakova | Shutterstock