2 / 12
Kanada (22 czerwca 1947 roku, 26 września 2017 roku)
Z okazji 150. rocznicy uzyskania swojej niezależności Kościół katolicki w Kanadzie, poświęcony już Niepokalanemu Sercu Maryi podczas kongresu maryjnego w 1947 roku wobec 500 000 osób (jedno z największych wydarzeń religijnych, jakie kiedykolwiek przeżywała Ameryka Północna – przyp. red.), zorganizował wielką uroczystość ponownego poświęcenia kraju Najświętszemu Sercu Matki Bożej.
+

© MANUEL COHEN / MANUEL COHEN VIA AFP